Katalog firem Karlovy Vary
Firmy Karlovy Vary

AGENTURA PRO SOC. ZAČLEŇOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH 

 

Od 1. února 2008 se rozběhla pilotní fáze působení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen agentura), která začala působit ve 12 obcích a mikroregionech ČR, konkrétně se zaměřuje na situaci v Brně, Přerově, Břeclavi, Holešově na Kroměřížsku, Ostravě, Chebu, Ústí nad Labem, Mostě, Roudnici nad Labem, Broumově a v obcích na Jesenicku a Šluknovsku.

Cílem je zkvalitnit život obyvatel těchto lokalit, zastavit rozrůstání romských ghett a nastavit co nejefektivnější model čerpání finančních prostředků především z Evropských strukturálních fondů pro integraci romské komunity. Nositelem projektu je Úřad vlády, respektive Odbor pro romské záležitosti. Pilotní projekt bude probíhat do roku 2010, poté se Agentura stane institucí se samostatnou právní subjektivitou.

Svůj základní cíl bude agentura naplňovat:
  • prostřednictvím asistence při vytváření tzv. lokálních partnerství (tj. dobrovolné sdružení státních i nestátních subjektů, aktivně podporujících začleňování sociálně vyloučených obyvatel v lokalitě svého působení)
  • prostřednictvím asistence při tvorbě místních komplexních strategií cílených na eliminaci sociálně vyloučených romských lokalit, asistence při realizaci těchto strategií,
  • prostřednictvím výměny a příkladů dobré praxe
  • pomocí národních a evropských dotačních programů,
  • poskytováním metodické podpory a pomoci všem lokálním partnerům při tvorbě a realizaci projektů naplňující lokální strategie
  • přenášením informací získaných z lokální úrovně na úroveň národní

Více informací na: www.socialni-zaclenovani.cz

 

AGENTURA JIŽ SVOJI PŮSOBNOST V CHEBU UKONČILA, ORGANIZACI SETKÁNÍ ČLENŮ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ A KOORDINACI AKTIVIT VYPLÝVAJÍCH Z VYTVOŘENÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU PŘEVZALO MĚSTO CHEB

 

Strategický plán je k dispozici na: www.mestocheb.cz

anketa

INFORMACE

  • dnes je
  • Jste . návštěvník těchto stránek.
  • Tyto stránky právě prohlíží .
  • Počasí u nás: