Katalog firem Karlovy Vary
Firmy Karlovy Vary

Aktuality

 

OTEVÍRACÍ DOBA NÍZKOPRAHOVÉHO KLUBU O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

pondělí, úterý, středa 12-14 hod. (pro děti 6-11 let)

pondělí, úterý, středa 14-16 hod. (pro děti 12-15 let)

 

Nejbližší plánované akce v klubu

18.2.  Beseda s pracovníky PČR na téma „Nebezpečí drog“

18.3. a 1.4. Beseda s pracovníkem Městské policie na téma „Domácí násilí“

25.3.  Karneval s NZDM Pohoda (soutěže, diskotéka)

14.5.  Turnaj s Pohodou ve hře „Cesta labyrintem města“

3.6.  Sportovní odpoledne na Krajince (fotbal, vybíjená, basket)

30.6.-1.7.  Dvoudenní pobyt na Jedlové u Staré vody

 

Leden 2014

Děti   z NZDM Útočiště se opět zapojily do Tříkrálové sbírky

 

Návštěva dětí z nízkoprahového klubu v domě pro seniory

Pracovníci klubu s dětmi  se rozhodli udělat seniorům před Vánoci radost formou malého dárečku. Vyrobili krásné papírové andílky a vydali se popřát krásné Vánoce do Domu pro seniory v Mírové ulici.

 

Návštěva z klubu POHODA (27.11.)

Starší děti z klubu  Útočiště a POHODA si společně zahrály hru "Cesta labyrintem města". Tato hra otevírá prostor pro diskuzi nad tématy rizikového chování (šikana, drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, alkohol), posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí.

Více informací o této hře najdete zde: www.cesta-mestem.org

 

Letos už potřetí na "víkendovce"

Útočiště již potřetí vyjelo na víkendový pobyt.  V prvém roce byla akce pořádána ve spolupráci s o.s. Kotec. Poslední dva roky jezdíme společně s chebským klubem Pohoda. Víkend byl určen pro 20 dětí a tentokrát jsme vyrazili do chatek do rekreačního areálu v Jedlové u Staré Vody. Víkend byl kromě sportovních a jiných volnočasových aktivit zaměřen na rozšíření povědomí o nebezpečí kyberšikany. Pobyt byl financován z příspěvku Karlovarského kraje na prevenci kriminality.

Foto  viz. Galerie

 

Už sedmý ročník celorepublikové akce „Týden nízkoprahových klubů VII“

Už se stalo tradicí, že se v posledním celém týdnu v září otevírají nízkoprahové kluby pro děti a mládež v celé republice široké veřejnosti. Letos se informační kampaň Týden nízkoprahových klubů, s pořadovým číslem VII, uskuteční v týdnu od 23. do 29. září 2013.

Týden nízkoprahových klubů má především snížit prahy mezi kluby a veřejností. Základním principem je uspořádání akcí pro veřejnost v regionech, přímo v lokalitách, kde nízkoprahové kluby působí. Také chebské kluby se tradičně zapojí. Ve středu 25. září se mezi sebou utkají ve společenské hře „Activity“ děti z klubu Útočiště, Pohoda a Respekt, a přidá se k nim také parta z o.s. Rokršti. Soutěžící se setkají v klubu Pohoda v Karlově ul. 17, kde bude po skončení akce od 17 h. promítán dokumentární film o nízkoprahových klubech „Čekárna na dospělost“. Na promítání filmu a popovídání s pracovníky klubu srdečně zveme rodiče dětí a širokou veřejnost.

Jana Kotounová

Útočiště o.p.s.

 

Malujeme pro Hospic 2013

Děti z nízkoprahového klubu se v červnu zapojily do výtvarné soutěže "Malujeme pro Hospic", kterou pořádalo občanského sdružení Hospic Sv. Jiří v Chebu. Děti malovaly obrázky na téma: zdraví, lékař, zdravotnické pomůcky, nemocnice.

Výherci:

1.místo - Erik Gabčo, 10 let

2.místo - Sabina Čonková, 9 let

3.místo - Natálka Červeňáková, 9 let

Více na: www.hospiccheb.cz

 

Předvánoční akce v klubu

Dne 4.12.2012 pořádalo Útočiště o.p.s.ve spolupráci s Pečovatelskou službou Cheb "Předvánoční setkání seniorů s dětmi" . Setkání se konalo v Klubu důchodců v Kamenné 40. Cílem akce bylo zprostředkovat mezigenerační setkání dětí se seniory, společně si vyprávěli o Vánocích, zpívali koledy a také pekli perníčky. Součástí akce byla i výstava prezentačních panelů neziskových organizací z Karlovarského kraje. Děkujeme za pomoc při akci naší dobrovolnici paní Dagmar Drášilové a studentce z VOŠ Denise Střelcové.

Dne 5.12.2012 jsme tentokrát vyrazili na Mikulášskou do chebského divadla. Velmi děkujeme řediteli divadla p. Svobodovi za sponzorský dar ve formě volných vstupenek na tuto akci pro děti z NZDM.

Fotografie z akcí naleznete v galerii.

 

Podpora rodiny a služby pro ohrožené rodiny s dětmi

Čtěte a diskutujte na toto téma na adrese: www.cijedite.cz

 

Exkurze v západočeském divadle

Ve středu 24. 10. 2012 měly děti z nízkoprahového klubu možnost poznat zákulisí divadla a seznámit se s tím, jak to v divadle chodí, kdo všechno se podílí na provozu divadla a zkoušení divadelní her. Na exkurzi se nám velmi trpělivě věnoval režisér a dramaturg Šimon Dominik. Velmi děkujeme Klárce Štěpánkové za zprostředkování této akce.

 

Den země

U příležitosti Dne Země, který si svět připomíná 22. dubna, se v pátek 20. dubna zapojilo zhruba 230 dětí z chebských základních škol do úklidu vytipovaných lokalit našeho města i částí lesa. Pořadatlem akce byl Ekokroužek Svobodné chebské školy. Radnice, odbor životního prostředí, k tomu zajistila jak pytle a odvoz nasbíraného odpadu, tak občerstvení. Tato akce je spojená s mezinárodní kampaní Clean Up the World! - Ukliďme svět! Do této úklidové akce se zapojili také pracovníci Útočiště s 11 dětmi z nízkoprahového klubu.

 

Exkurze v dětské knihovně

V pondělí 16.dubna děti z níkoprahového klubu navštívily chebskou dětskou knihovnu. Dozvěděly se, jak to v knihovně chodí, jaké typy knih existují, jak se správně zachází s knihou, jak se správně v knihovně chovat. Děti si také prohlédly prostory knihovny a na závěr návštěvy jim paní knihovnice přečetla a pustila pohádku.

 

Klíče pro život

Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Jedním z aktivit projektu jsou tzv. „Průřezová témata“ (Inkluze dětí se specifickými vzdělávacími potřebami; Mediální výchova a medializace; Multikulturní výchova; Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání; Participace a informovanost; výchova k aktivnímu občanství; Výchova k dobrovolnictví)

Pracovníci Útočiště absolvovali vzdělávání v některých průřezových tématech, a poté v rámci průřezového tématu „Multikulturní výchova“ vytvořili vzdělávací program „Poznejme se tancem“, jehož pilotáž proběhne od října 2011 do června 2011. Z nejlepších pilotáží vzniknou tzv. Příklady dobré praxe, které budou následně publikovány.

Více na: Poznejme se tancem

 

Týden pro nízkoprahy V

V týdnu od 19. do 25. září 2011  proběhnou v 55 městech České republiky dny otevřených dveří, divadelní představení, koncerty a festivaly s cílem představit české veřejnosti činnost 88 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Cílem této akce je upozornit na práci a význam těchto zařízení, kam mohou děti po škole přijít trávit volný čas bez jakýchkoli registrací, či poplatků. Akci pořádá Česká asociace streetwork, Nadace Vodafone ČR a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež. V rámci tohoto týdne Útočiště pořádá v pondělí 19.9. od 15.30 "Turnaj v Aktivitách". Akce je určena pro děti z nízkoprahových klubů Útočiště a Pohoda a o.s. Rokršti.

V rámci pondělního odpoledne od 16 - 17.30 hodin bude klub zpřístupněný také veřejnosti. Zájemce o prohlídku klubu a popovídání s pracovníky tímto srdečně zveme.

Více o "Týdnu pro nízkoprahy" na adrese www.streetwork.cz

 

Víkend plný zážitků

Víkendová akce s názvem „Víkend plný zážitků“ proběhla 10.-11.9.2011  v rekreačním středisku Poustevna nedaleko Chebu. Akce byla připravena pro dětské klienty o.p.s. Útočiště, ale také o.s. Kotec z Mariánských Lázní a Aše. Jednalo se o děti pocházející většinou z disharmonického rodinného prostředí, zaškatulkované do kategorie „děti sociálně znevýhodněné“ nebo „problémové děti. Pobyt jim alespoň na chvilku umožnil zanechat svoji „sociální nálepku“ doma a vyjet do přírody radovat se z nevšedních zážitků a najít si nové kamarády. Jedním z cílů akce bylo také prohloubení spolupráce zmíněných organizací. Rozhodně se nejednalo o první ani poslední společnou akci. Spolupráce s jinými organizacemi pro nás znamená výměnu zkušeností a je pro nás velmi přínosná. Víkendový pobyt byl financován z příspěvku Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality.

Chtěli bychom velmi poděkovat za dlouhodobou podporu a skvělou spolupráci s naší organizací.

Foto  viz.Galerie

 

Akce pro klienty v srpnu 2011

Dne 9.8.2011  jsme vyrazili na výlet do Františkových Lázní a k nedalekému jezeru Amerika.

Foto  viz.Galerie

Dne 17.8.2011  jsme uspořádali pro děti z NZDM Pohoda a Útočiště turnaj ve fotbale o ceny na hřišti v rokli u divadla..

Foto  viz.Galerie

V úterý 23.8.2011  jsme se vypravili na prohlídku zámku Kynžvart.

Foto  viz.Galerie

 

Akce pro klienty v červenci 2011

Dne 19.7.2011  jsme si vyzkoušeli zdolat vysoké lanové překážky v Lanovém centru v Mariánských Lázních a prošli se po městě.

Foto  viz.Galerie

Dne 25.7.2011  jsme vyrazili na koňskou farmu na Sorkově k „Bobovi“, který dětem vysvětlil, jak se starat o koně a na jednom je svezl. Pak jsme si opekli buřty a podívali se na ukázku tzv. „horsemanshipu“. Nakonec jsme stihli ještě procházku na nedaleký hrad Seeberg. Děkujeme Jarmilce Cigáňové za domluvení tohoto báječného výletu na Sorkově.

Foto  viz.Galerie

 

Hurá na hrad aneb seznamujeme se s Chebským hradem

Dne 21.6.2011  jsme s dětmi z klubu vyrazili na chebský hrad, kde pro nás Mgr. Milena Pečárková z muzea připravila krásný program, který děti seznámil s Chebským hradem formou dramatické a zážitkové dílny.

Foto  viz.Galerie

 

STOP PPP

Ve středu 15.6.2011 proběhla v klubu beseda o poruchách příjmů potravy a o tom, jak se správně stravovat. Lektorkou programu byla Lucie Červená z o.s. STOP PPP z Domažlic.

Více o jejich činnosti na: http://www.jakomodelka.cz/

 

Beseda s Kotcem

Ve středu 8.6.2011  nás v klubu opět navštívili Roman a Hanka z o.s. Kotec. Povídali si se staršími dětmi o bezpečném sexu.

 

Den dětí

Ve středu 1.6.2011  jsme společně s klubem Pohoda oslavili den dětí. Pro děti byly na Krajince připraveny různé úkoly a potom jsme si všichni opekli buřty. Děkujeme za pomoc Květě Cízlerové, Vaškovi Navrátilovi, Monice Borošové a Radce Kozlové a DDM Sova za možnost opéct si buřty na jejich zahradě.

Foto  viz.Galerie

Výstava v evangelickém kostele

V pátek 27.5.2011  v rámci „Noci Kostelů“ vystavovaly své práce děti z klubu Útočiště.

Foto  viz.Galerie

 

Beseda v Útočišti o dluhové problematice

Dne 28.4.2011 přijala pozvání do Útočiště paní Fiziková z Občanské poradny v Karlových Varech, která zde byla od 14 do 16 hod k dispozici pro ty, kteří potřebují poradit v oblasti dluhů.

Zajímavý odkaz: http://dluhy.obcanskeporadny.cz/

 

Preventivní program „Nekuřátka“

V úterý 15.3.2011  jsme pozvali lektorku Michaelu Doškovou, která si pro děti z našeho nízkoprahového klubu Útočiště připravila seminář o (nekouření). Celá akce byla uspořádána ve spolupráci s nízkoprahovým klubem Pohoda v Karlově ulici. Tento program byl připraven zejména pro děti ve věku 9 až 11 let, kdy se děti zpravidla poprvé setkávají s cigaretou a jsou nuceny zaujmout postoj ke kouření. Hravou a interaktivní formou jim byly poskytnuty základní informace o kouření a především o následcích kouření. Cílem bylo podpořit v dětech vnímání zodpovědnosti za své zdraví a rozvoj zdravého životního stylu.

Více informací o programu najdete na:  www.bezcigaret.cz

Foto preventivní program nekuřáka  viz. Galerie

 

Karneval s klubem POHODA v Karlově ulici

Dne 1.2.2011  jsme byli s dětmi z našeho klubu pozváni na karneval do nízkoprahového klubu Pohoda. Pro děti byly připraveny různé soutěže, diskotéka a také se vybíraly nejlepší masky, které pracovníci odměnili cenami.

Foto z akce viz.  Odkaz

 

Tříkrálová sbírka 2011

Útočiště  se letos stalo partnerem Tříkrálové sbírky. Pracovníci společně s dětmi z nízkoprahového klubu se v sobotu 8.1.2011 zapojily do koledování.

Více informací o této sbírce viz.  Odkaz

 

Ruční výroba papíru

V pondělí 13.12.2010  nás v nízkoprahovém klubu navštívila Martina Vejvodová z občanského sdružení Acer a společně s dětmi ručně vyráběla papír, který si děti poté mohly ozdobit a vyrobit z něho např. krásné vánoční přáníčko pro rodiče. Moc děkujeme Martině za super odpoledne.

Foto  viz.Galerie

 

Mikulášská diskotéka

V pondělí 6.12.2010  jsme pro děti z chebských nízkoprahových klubů „Útočiště“ a „Pohoda“ připravili Mikulášskou diskotéku. Nechyběl samozřejmě Mikuláš a jeho pomocníci anděl a čerti. Moc děkujeme Západočeskému divadlu za možnost uspořádat tuto akci v divadelním klubu D.

Foto z akce viz.Galerie

 

Hodnocení kvality

Nízkoprahový klub Útočiště  úspěšně prošel hodnocením kvality České asociace streetwork. Zařízení naplňuje standardy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Osvědčení viz.Odkaz

 

Beseda s tiskovou mluvčí chebské PČR Martinou Hruškovou

V úterý 21. 9. 2010 nás v nízkoprahovém klubu navštívila Martina Hrušková z chebské policie. Povídala si s dětmi o nebezpečí drog a o různých problémových situacích, do kterých se mohou děti dostat, jak je řešit, na koho se obrátit.

Foto z besedy viz.Galerie

 

Nová spolupráce

Útočiště se stalo členem pracovní skupiny terénních a nízkoprahových programů v Plzeňském a Karlovarském kraji. Schůzky budou probíhat 1x za 3 měsíce vždy v některé z členských organizací.

Cílem skupiny je především:

  • vzájemné informování o službách (informace, kontakty)
  • vzájemná inspirace (předávání zkušeností, dobrá praxe)
  • vzájemná podpora a vzdělávání (stáže, sebevzdělávání v rámci pracovní skupiny, atd.)
  • společné řešení problematiky témat (výkaznictví, standardy, pojmosloví, efektivita práce, konkrétní situace z praxe)
  • společné PR, madializace oboru
  • vzájemná spolupráce s OSPOD, Policií ČR, Krajským úřadem, Českou asociací streetwork(ČAS) a dalšími institucemi

 

Výlet na horolezeckou stěnu v DDM Sova

V pondělí 23.8. jsme s dětmi z nízkoprahového klubu navštívili DDM Sova, kde si děti vyzkoušely lezení na horolezecké stěně.

Moc děkujeme vedoucí horolezeckého kroužku Zdeňce Fafílkové a jejímu synovi Kájovi, že si na nás udělali čas.

 

Výlet do ZOOparku v Chomutově

V úterý 17. srpna 2010 jsme se s dětmi z klubu vlakem vypravili na celodenní výlet do Zooparku v Chomutově. Akce byla finančně podpořena Městem Cheb a Německými přáteli a podporovateli Nadace Olgy Havlové z Berlína, kterým tímto děkujeme. Více fotografií z výletu naleznete v galerii.

 

Prázdniny s Útočištěm

Pracovníci Útočiště připravili pro děti ve věku 6 – 15 let, které navštěvují nízkoprahový klub nebo jsou klienty poradny Útočiště dva třídenní prázdninové pobyty v Kraslicích. Jeden pobyt byl určen pro dívky (19.-21.7.) a druhý pro chlapce (23.-25.7.). Oba pobyty byly svojí náplní přizpůsobeny a vytvářeny s ohledem na věk a pohlaví účastníků. Program byl zejména zaměřen na různé volnočasové a sportovní aktivity a výchovu hrou s důrazem na řešení nejrůznějších problémů, rozvoj osobnosti a vzájemných vztahů ve skupině.

Tábor byl podpořen z prostředků Ministerstva vnitra ČR a Města Cheb (Městský program prevence kriminality v roce 2010) a Německých přátel a podporovatelů Nadace Olgy Havlové z Berlína.

 

Diskuze o trávení volného času

V rámci měsíců červenec a srpen jsme si s dětmi povídali o tom, jak a kde mohou trávit volný čas v Chebu, a také si zopakovaly pravidla klubu a informace o službách, které tady poskytujeme.

 

Prezentace činnosti Útočiště

13.6.2010 jsme prezentovali činnost Útočiště na každoročním festivalu naší dceřinné organizace EJF v Berlíně (Jahhresfest). Dětští návštěvníci stánku si mohly namalovat to, co si přejí a zavěsit na "Strom přání".

 

Den dětí v Útočišti

V úterý 1.6. jsme pro děti připravili "stopovačku". Po cestě bylo pro děti připraveno několik úkolů na stanovištích, na kterých čekaly starší děti z klubu. Úkoly byly tématicky zaměřeny na oblast zdraví a bezpečnosti (téma měsíce června). Na závěr jsme si byli prohlédnout zvířátka v DDM Sova.

 

Květen lásky čas

Měsíc květen byl ve znamení lásky, vztahů a sexuJ. Na besedu se staršími dětmi k nám dorazili terénní pracovníci z o.s. Kotec Roman (na fotografii) a Hanka. Hravou formou se besedovalo o pohlavních chorobách, antikoncepci a dalších tématech spojených s bezpečným sexem. Na závěr si děti vyzkoušely také nasazování kondomu.

Děkujeme moc našim kolegům Romanovi a Hance z Kotce za zajímavou besedu.

 

Téma měsíce duben "Trestná činnost"

V rámci měsíce duben se s námi starší děti z klubu podívaly (12.4.), jaké nástrahy může přinášet internet a jak s nimi bojovat.

S rychlým rozvojem informačních technologií dochází k novým možnostem zneužívání dětí. Film určený dětem, rodičům a pedagogům si můžete stáhnout na: www.seznamsebezpecne.cz.

Kromě toho ve středu 29. opět dorazil na besedu Jiří Ištvaník. Děti byly rozděleny do skupin a na kartičkách dostaly různé trestné činy. Jejich úkolem bylo je ve skupině seřadit podle toho, jak si myslí, že jsou tyto činy závažné a nebezpečné. Poté se o tom společně diskutovalo.

 

Děti z Nízkoprahového klubu Útočiště nacvičují taneční sestavu na píseň Michaela Jacksona "Thriller".

Od 25. února 2010 děti nacvičují taneční sestavu na známou píseň Michaela Jacksona. Věříme, že brzy vystoupíme pro veřejnost a rodiče dětí. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Základní škole na Kostelním náměstí, zejména paní ředitelce Hartmannové, za bezplatný pronájem tělocvičny ke zkouškám.

 

Beseda v nízkoprahovém klubu s kriminalisty – panem Jiřím Ištvaníkem a Petrem Buřičem dne 29.3.2010

V rámci měsíce březen, jehož hlavním tématem bylo konfliktní chování, agrese, násilí, si děti na besedě s pracovníky kriminální policie povídaly o šikaně, nepřiměřené obraně, ublížení na zdraví a formách násilí (domácí, partnerské, fyzické, psychické…). Dále se dozvěděly, jak předcházet různým konfliktním a problémovým situacím a kam se v případě potřeby obrátit o pomoc. Velmi se líbil závěr besedy, kdy si děti měly možnost vyzkoušet pouta nebo prohlédnout služební pistoli.

Velmi děkujeme našim kolegům a spolupracovníkům Jirkovi Ištvaníkovi a Petrovi Buřičovi.

 

anketa

INFORMACE

  • dnes je
  • Jste . návštěvník těchto stránek.
  • Tyto stránky právě prohlíží .
  • Počasí u nás: