Asistovaný kontakt

Asistovaný kontakt Útočiště

Asistované kontakty poskytujeme uživatelům, kteří spadají do cílové skupiny sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, kteří potřebují podpořit funkční sociální vazby v rodině. Asistované kontakty poskytujeme ambulantně, po vzájemné dohodě také v terénu.

Cílem je opětovné navázání vzájemných vztahů mezi dítětem a rodičem, u kterého dítě nežije, případně jinou osobou. Jde o to, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dítěte v případech, kdy je rodinná situace komplikovaná a rodiče, zákonní zástupci či vychovatelé dítěte mají z nějakého důvodu problém vzájemně komunikovat. Úkolem asistovaného kontaktu je umožnit setkání rodiče s dítětem, tak, aby se a cítilo během setkání bezpečně. Pracovník organizace během asistovaných kontaktů rodiče provází v komunikaci s dítětem, sleduje, zda má rodič dostatečné kompetence, eventuálně usměrňuje situaci v nutných případech.

Asistované kontakty mohou být iniciovány jak ze strany rodičů, tak mohou být nařízeny soudem. V případech, kde nefunguje komunikace mezi rodiči, předpokládá se další návazná práce s rodinou.

Služba je poskytována zdarma. Předpokladem pro poskytnutí této služby je podepsání smlouvy o poskytování sociálních služeb, respektování podmínek služby a příprava zúčastněných na uskutečnění samotného asistovaného kontaktu. Toto platí také u asistovaných kontaktů nařízených soudem. V rámci asistovaných kontaktů spolupracujeme s OSPOD a soudy.