Dobrovolníci

Dobrovolníci pro Útočiště

Kdo je dobrovolník v Útočišti o.p.s.?

 • Dobrovolník je osoba starší 18-ti let, která pracuje dlouhodobě nebo jednorázově s dětmi do 18 let v rámci služeb, které o.p.s. Útočiště poskytuje.
 • Dlouhodobě spolupracující dobrovolník je ochotný podílet se na běžném provozu organizace pravidelně a kontinuálně, ideálně alespoň 1 den v týdnu.
 • Jednorázově spolupracující dobrovolník vypomáhá na nárazových akcích, ať už s provozem a organizací akce nebo také při práci s dětmi.

Co dělá dobrovolník?

 • Podílí se na volnočasových aktivitách v nízkoprahovém klubu.
 • Vypomáhá s doučováním.
 • Má prostor rozvíjet vlastní aktivity – workshopy, výtvarné dílny, sportovní hry apod.
 • Má možnost účastnit se akcí pořádaných organizací.
 • Podílí se na propagaci zařízení.

Co dobrovolníkům nabízíme?

 • Možnost pracovat s dětmi a pro děti.
 • Zkušenost s prací v týmu.
 • Zaškolení v oblasti poskytování sociálních služeb v rámci nízkoprahového zařízení nebo sociálně aktivizačních služeb.
 • Aktivně se účastnit provozu a přinášet své vlastní nápady.
 • Prostor pro vlastní kreativitu a seberealizaci.
 • Podporu v dalším vzdělávání.

Co požadujeme?

 • Souhlas s uzavřením dohody o dobrovolnictví s vysílající organizací - Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb (program „Rozvoj dobrovolnictví“).
 • Věk minimálně 18 let.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Chuť pracovat s dětmi.
 • Úspěšné absolvování vstupního pohovoru..
 
Případní zájemci nás prosím kontaktujte na tel. 602 422 169 nebo na e-mailu: utociste.cheb@seznam.cz