Facilitace případových konferencí

Facilitace případových konferencí Útočiště

Nabízíme facilitaci případových konferencí v místě svolavatele
(pouze v rámci Karlovarského kraje).

Případová konference je setkání všech zainteresovaných subjektů ke konkrétnímu případu ohroženého dítěte nebo rodiny. Účelem je vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny s cílem nalézt optimální řešení. Případová konference trvá zpravidla 2 hodiny.

Facilitátor je nezávislá a nestranná osoba, která řídí průběh případové konference, reguluje diskusi, směřuje účastníky ke konkrétnímu výstupu (kdo, co, kdy) a dbá o rovnost a bezpečí účastníků.

Ceník: 250,-Kč za každou započatou půlhodinu facilitace + cestovné

 
Kontakt pro dojednání podmínek spolupráce:
Bc. Jana Kotounová,  utociste.cheb@seznam.cz, tel.: 602 422 169