Kamarád pro dítě

Kamarád pro dítě v Útočišti

Program probíhal od dubna 2014 do září 2015 v rámci projektu
"Pilotní ověřování sítě služeb v KK", od října 2015 pokračuje jako samostatný projekt Útočiště o.p.s..

Program „Kamarád pro dítě“ je založený na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Je pro určen dětem ve věku 6 - 15 let, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy, a kterým by jakkoliv mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - kamarádem. Nabízí pomoc například dětem ze sociálně slabých rodin, dětem, které si obtížně hledají kamarády, mají výchovné problémy, poruchy učení, jsou z početných rodin apod. Dítě má tak nového "člověka pro sebe", který na něj má čas, má se komu svěřit, s kým si hrát, rozvíjet své dovednosti nebo získat nové. Díky tomu může postupně nabývat zdravé sebejistoty a osvojovat si prosociální vzorce chování i prožívání.