Katalog firem Karlovy Vary
Firmy Karlovy Vary

Poznejme se tancem

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Jedním z aktivit projektu jsou tzv. „Průřezová témata“ (Inkluze dětí se specifickými vzdělávacími potřebami; Mediální výchova a medializace; Multikulturní výchova; Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání; Participace a informovanost; výchova k aktivnímu občanství; Výchova k dobrovolnictví)

Pracovníci Útočiště absolvovali vzdělávání ve dvou průřezových tématech a poté v rámci průřezového tématu „Multikulturní výchova“ vytvořili vzdělávací program „Poznejme se tancem“, jehož pilotáž proběhne od října 2011 do června 2011. Z nejlepších pilotáží vzniknou tzv. Příklady dobré praxe, které budou následně publikovány.

Poznejme se tancem

 

Program je určen romským dětem navštěvujícím Nízkoprahový klub Útočiště, dětem z chebského Dětského domova a dětem navštěvujícím taneční studio Magic Star v Chebu. Dětí spolu budou trávit čas 1x týdně na tanečním kurzu, kde budou absolvovat taneční průpravu a budou mít možnost se podílet na přípravě společného tanečního vystoupení – s podporou lektora a jeho asistenta bude vytvořen prostor pro vzájemnou interakci mezi dětmi, komunikaci, spolupráci, vzájemné seznámení apod. Dále spolu děti stráví víkendový pobyt, kde bude větší prostor pro vzájemné poznání i v jiných situacích než při nacvičování tanečního vystoupení. Během trvání projektu bude i pro děti možnost exkurze v o.p.s. Útočiště a v Dětském domově v Chebu.

Cíle projektu:

 • prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí,
 • seznámit děti s minoritní skupiny s majoritou (eliminace předsudků),
 • vytvořit podmínky pro smysluplné trávení volného času dětí,
 • naučit děti spolupracovat na společném projektu (taneční vystoupení),
 • vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití v podmínkách multikulturní společnosti,
 • zvýšit sebevědomí dětí,
 • podpořit rozvoj sociálních dovedností dětí (chodit někam pravidelně, chovat se ohleduplně k ostatním apod.),
 • umožnit dětem navázat nová přátelství,

Harmonogram:

 • říjen 2011 – duben 2012(kurz 1x týdně každé pondělí od 16 do 17 h)
 • květen 2012(1x víkendová akce, 2 dny)
 • květen 2012(1x exkurze v NZDM Útočiště a DD Cheb)
 • květen 2012(1x vystoupení pro veřejnost)

 

anketa

INFORMACE

 • dnes je
 • Jste . návštěvník těchto stránek.
 • Tyto stránky právě prohlíží .
 • Počasí u nás: