Katalog firem Karlovy Vary
Firmy Karlovy Vary

Případová konference(case management)

Jedná se o spolupráci týmu odborníků přicházejicích do kontaktu s rizikovými a ohroženými dětmi ve věku do 11 let (pracovníci Městského úřadu - odboru sociálně-právní ochrany dětí, Pedagogicko-psychologické poradny, Policie ČR, Probační a mediační služby, Útočiště o.p.s. a zástupce školy, kterou dítě navštěvuje). Práce týmu probíhá formou svolávání případových konferencí u kulatého stolu ke konkrétnímu závažnému případu, či případu vyžadujicímu zvýšenou pozornost, na kterou je přizváno také dítě či mladiství a jeho rodina. Dojde ke zhodnocení pozitivních zdrojů dítěte a jeho rodiny, návrh opatření k odstranění zjištěných problémů a rizik (individuální plán potřeb dítěte a jeho rodiny). Na dalším setkání dochází ke kontrole a vyhodnocování jijech plnění. S každou rodinou proběhnou zpravidla 3 případové konference. Jsou svolávány 1x měsíčně (kromě letních prázdnin), kdy jsou obvykle pozvány 3 až 4 klientské rodiny. Po delším časovém úseku , např. po půl roce, je realizováno tzv. kontrolní setkání.

Jedná se o:

  • koordinovanou spolupráci mezi institucemi a specialisty,
  • efektivní a rychlou práci s dítětem a jeho rodinou,
  • určení konkrétních kroků všem zúčastněným,
  • podporu a sanaci rodiny,

Podnět k zahájení spolupráce s rodinou podává kterýkoliv člen týmu , který se s dítětem či jeho rodinou setká. O účast na konferenci může požádat i samotná rodina.

 

 

anketa

INFORMACE

  • dnes je
  • Jste . návštěvník těchto stránek.
  • Tyto stránky právě prohlíží .
  • Počasí u nás: