Katalog firem Karlovy Vary
Firmy Karlovy Vary

Semináře

 

Útočiště o.p.s. již od svého založení úzce spolupracuje se Sociální akademií Haus Silberbach, která pořádá česko-německé semináře. Prostřednictvím Útočiště je možné se na semináře přihlásit.

Program 2014

Sociální akademie Haus Silberbach

Program 2014 - 1.stránka 2.stránka

Účastnický poplatek s přenocováním € 95,00

Účastnický bez přenocování € 63,50

 

Přihlášky zasílejte na tuto adresu:

Útočiště o.p.s.
Dobrovského 78/19
350 02 Cheb
e-mail: utociste.cheb@seznam.cz

 

(do přihlášky uveďte jméno, název instituce, adresu, telefon, e-mail, datum a podpis)

 

Sociální akademie Haus Silberbach

Kvalifikační a poradenské zařízení pro otázky okrajových sociálních skupin v bavorsko-českém příhraničí

 

Práce Sozialakademie Haus Silberbach v německo-českém pohraničí je příspěvkem společnosti EJF Berlín k novému evropskému uspořádání. Pomocí dalšího vzdělávání a doškolování určeného zejména praktikům a multiplikátorům ze sociální oblasti přispíváme k celoživotnímu učení, které posiluje sociální soudržnost, smysl aktivního evropského občanství a interkulturní dialog.

Naším úmyslem bylo zpřístupnit těm, pro které jsou ostatní programy příliš vzdálené nebo příliš drahé, co do kvality hodnotný a atraktivní program, jaký je v regionu jedinečný. Proto byl rozvoj Sozialakademie Haus Silberbach podporován Česko-německým fondem budoucnosti, Nadací Horních Frank, bavorskou zemskou vládou, společnou iniciativou EU INTERREG III A a Evropským fondem regionálního rozvoje (EFRE). Semináře dále podporují Euregio Egrensis v Bavorsku a částečně také spolkové ministerstvo pro záležitosti rodin, seniorů, žen a mládeže. Úzce spolupracujeme s českými a německými partnery. Naši práci podporují ministerstvo vnitra jakož i ministerstvo práce a sociálních věcí v Praze, v odborné akademické radě jsou zastoupeny Slezská diakonie, Diakonie Českobratrské církve a Caritas Karlovy Vary. Dále jsme v úzkém kontaktu s Diakonií v Bavorsku a Vnitřní misií v Mnichově.

Naše semináře se konají dvojjazyčně (jsou simultánně tlumočeny), s přednášejícími a účastníky z obou zemí.

Kontakt:

Sommerhauer Strasse 1-5 D-95100 Selb OT Silberbach
Německo
Tel.: + 49 9287 96 82 0
Fax.: + 49 9287 60 61 6
E-mail: mail@haus-silberbach.de

Více informací na:

Sozialakademie Silberbach
EJF Berlín

anketa

INFORMACE

  • dnes je
  • Jste . návštěvník těchto stránek.
  • Tyto stránky právě prohlíží .
  • Počasí u nás: