Katalog firem Karlovy Vary
Firmy Karlovy Vary

Tým pro mládež

Tento tým je složen z odborníků (zástupci Policie ČR, Městské policie, Kriminální policie, Pedagogicko - psychologické poradny, MěÚ – OSPODu, Probační a mediační služby, škol, Státního zastupitelství, neziskových organizací, apod.), kteří pracují s mládeží.

Při pravidelných setkáváních týmu (většinou 1x za měsíc) jsou diskutovány konkrétní postupy v jednotlivých případech řešení sociálně-patologických jevů. Dále se členové vzájemně informují o možných rodících se sociálních patologiích v regionu, s cílem včasného zásahu a prevence jejich vzniku.

 

anketa

INFORMACE

  • dnes je
  • Jste . návštěvník těchto stránek.
  • Tyto stránky právě prohlíží .
  • Počasí u nás: