Základní údaje

Základní údaje Útočiště

 • Název: Útočiště o.p.s.
 • Forma právní subjektivity: Obecně prospěšná společnost
 • Adresa: Dobrovského 78/19, 350 02 Cheb
 • Telefon/fax: 354 433 169
 • E-mail: utociste.cheb@seznam.cz
 • Webová prezentace: www.utociste-cheb.cz
 • Rok založení: 2005
 • Zakladatel: EJF gemeinnützige AG, Berlin
 • Registrace: zapsána Krajským soudem v Plzni v rejstříku obecně prospěšných společností v oddílu O, vložka 87, IČ: 263 93 972
 • Registrace pro výkon SPO: KÚKV 3884/SZ/06 - Rozsah činností
 • Registrace služeb: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: KÚ 5060571/0
 • Registrace služeb: nízkoprahový klub pro děti od 6 do 15 let: KÚ 4927440/07
 • Číslo účtu: 78-2255650207/0100
 • Peněžní ústav: Komerční banka
 • Datová schránka: hjyr4hm